biala.masajka

19 tekstów – auto­rem jest biala.ma­saj­ka.

ser­ce to potęga ,która kruszy mu­ry, a za murów wyz­wo­li uczucia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lipca 2010, 23:43

Sposób na szczęście?
Za­liczyć, za­pić i zapomnieć. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 lutego 2010, 13:22

Nie cho­waj błahej ura­zy zbyt długo, bo gdy za­pom­nisz o wszys­tkich krzyw­dach ,one obudzą się w tej dru­giej oso­bie i będzie już za późno. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 lutego 2010, 22:44

gor­sze od tych w głowie są tyl­ko wspom­nienia po­zos­ta­wione na ciele przez nas samych... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 lutego 2010, 22:57

może to tyl­ko al­terna­tywa, ale mu­sisz w nią grać, bo bez niej nikt nie wygrywa... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 stycznia 2010, 21:48

za­baw­my się sobą nawzajem,
prze­cież i tak tyl­ko o to chodzi... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 stycznia 2010, 17:51

każdy pot­rze­buje miłości i uczyć prawdziwych,
ale le­piej nic nie mieć, nic mieć coś na niby... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 stycznia 2010, 18:17

-Jes­teś naj­bar­dziej ok­rutną i bez­względną osobą jaką kiedy­kol­wiek spotkałem!
-Wy­bacz, kwes­tia przyzwyczajenia... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 grudnia 2009, 12:14

Przez­nacze­nie jest og­romną, niepojętą siłą... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 grudnia 2009, 14:28

Nie prawdą jest ,że każdy fa­cet jest ta­ki sam, bo gdy­by tak było kochały byśmy wszys­tkich, a nie jednego... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 grudnia 2009, 18:28
biala.masajka

lubię robić innym na złość, nawet jeśli nie do końca mi to służy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

biala.masajka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność